Als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend of langdurig bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, kunt u in aanmerking komen voor zorg of ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Om zorg of huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. De Wlz kunt u niet via Miep Huishoudservice aanvragen, hiervoor kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Heeft u een Wlz-indicatie? 

Met een Wlz-indicatie kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Dit doet u via uw zorgverlener.