Vanaf 1 januari 2021 heeft Miep Huishoudservice en Begeleiding een cliëntenraad. Deze bestaat uit een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten. Lid van de cliëntenraad van Miep Huishoudservice en Begeleiding mogen zijn: (voormalig) cliënten en mantelzorgers.  De belangenbehartiging kan het beste kan gebeuren door de cliënten van de organisatie. Zij zijn immers ervaringsdeskundige als het gaat om het ontvangen van hulp. Maar niet alle cliënten kunnen of willen dat. Daarom kunnen ook mantelzorgers zitting nemen. 

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. Van iedereen die bij de zorgverlening betrokken is, zoals de directie, medewerkers en financiers, is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De directie neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst maken raad en directeur/bestuurder afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken.

Heeft u interesse om plaats te nemen in de cliëntenraad? Laat ons dit dan weten via info@miep.nu