Heeft u begeleiding thuis nodig? 

De begeleiding van Miep is primair gericht op het ontwikkelen en stabiliseren van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten. Onze medewerkers nemen geen taken over, maar begeleiden cliënten naar een zelfstandig leven. Dit doen wij onder andere door ons te richten op de inzet vanuit het netwerk van de cliënt en voorliggende of algemene voorzieningen.

Onze medewerkers hebben ruime expertise en ervaring in de begeleiding van cliënten met lichamelijke, verstandelijke en psychiatrische problematiek. Zij herkennen en erkennen dat elke cliënt uniek is. Samen wordt gekeken naar wat mogelijk is. Met (kleine) aanpassingen, hulpmiddelen en inzet van de omgeving is er vaak al veel te bereiken en richten we ons op wat er nog wél kan in plaats van wat er niet kan.

activeren en ondersteunen

De begeleiders van Miep werken vanuit een vooraf opgesteld zorgplan aan doelen die samen met de cliënt en Wmo consulent zijn vastgesteld. We onderscheiden lichte, middelzware en complexe begeleiding. Onze lichte ondersteuning is gericht op het stimuleren en behouden van de huidige situatie van zelfredzaamheid en participatie en op het voorkomen van achteruitgang daarin. Maar ook bij middelzware en complexe begeleiding vormen oefenen en ondersteunen een belangrijk onderdeel en werken we waar mogelijk toe naar activeren en waar nodig naar stabilisatie en handhaving.

Miep onderkent dat flexibiliteit nodig is om op innovatieve wijze begeleiding op maat te kunnen leveren, die betaalbaar blijft.

BEGELEIDING NODIG

Hoe kunt u thuisbegeleiding aanvragen? De thuisbegeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of kan via PGB worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u zich onder andere melden bij de Wmo-afdeling van uw gemeente, het wijkteam bij u in de buurt of een al bij uw situatie betrokken hulpverlener. 

Heeft u een vraag?

Miep huishoudservice en begeleiding - persoonlijke begeleiding
Miep thuisbegeleiding