Week tegen Eenzaamheid

Van donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In deze week wordt er landelijk extra veel aandacht besteed aan het steeds maar groter wordende probleem ‘Eenzaamheid’.

Honderden activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor een groter netwerk op kunnen bouwen worden in deze week onder de aandacht gebracht. 

Week tegen Eenzaamheid

Week tegen Eenzaamheid
Wat doet Miep?

Onze huishoudelijk medewerkers en begeleiders, onze zonnetjes in huis, zijn onze ambassadeurs en helaas soms enige contact bij onze cliënten thuis. Zij komen om cliënt te helpen in de huishouding (schoon en leefbaar huis) of om cliënt te begeleiden en te ondersteunen, en bezorgen daarbij cliënten een fijn contactmoment. Het sociale contact is belangrijk en daarnaast ook het signaleren. En daarin vervullen onze medewerkers een belangrijke rol. En vaak ontstaat ook een band als een medewerkers al langere tijd bij cliënt thuis komt en kijkt cliënt daarnaar uit. Een klein, maar gewaardeerd gebaar is dat wij onze cliënten en medewerkers op hun verjaardag een verjaardagskaart sturen. Voor de toekomst zijn we aan het kijken naar een app waar onze cliënten naast hun gegevens over bijvoorbeeld wanneer de medewerkster komt, ook een netwerk kunnen opzetten waarin ze hulpvragen uit kunnen zetten.

Week tegen Eenzaamheid 1
Wat kunnen medewerkers doen?

Wat je doet is al heel belangrijk. Wil je toch nog iets meer betekenen, kijk dan op de website: Week tegen Eenzaamheid Hier vind je heel veel informatie, tips en voorbeelden van initiatieven. Een klein gebaar kan het verschil maken. Ook kun je cliënten wijzen op deze website of verschillende mogelijkheden in de gemeente waar cliënt woont (o.a. dorpshuis, vrijwilligers, maatjesprojecten).

Een tegen Eenzaamheid
Wat kan de cliënt doen?

Eenzaamheid is iets waar je zelf mee aan de slag moet gaan. Hulp van de omgeving kan helpen, maar uiteindelijk moet je zelf proberen te eenzaamheid te doorbreken. Durf hulp te vragen. Op de website: Week tegen Eenzaamheid kun je veel informatie vinden.