Miep neemt cliënten en medewerkers over van failliete ZorgHulp in Nibbixwoud per 1 oktober 2023

De huishoudelijke ondersteuning voor 135 inwoners van West-Friesland (in Noord-Holland) is veiliggesteld doordat Miep Huishoudservice en Begeleiding de taken overneemt van de failliet verklaarde Stichting ZorgHulp West-Friesland in Nibbixwoud.

Het gaat om 25 huishoudelijk medewerkers en 5 individuele begeleiders. De ‘doorstart’ start op 1 oktober en ondertussen blijft de hulp gewoon doorlopen en blijft het koppel cliënt/medewerker in stand.

Kaart Nibbixwoud