Huishoudelijke ondersteuning door Miep in de gemeente Leeuwarden mag langer door.

De organisaties die op dit moment de WMO uitvoeren in Leeuwarden, mogen van de gemeente langer doorgaan, in ieder geval tot eind 2026.

Bron: Leeuwarder Courant editie 14 september 2023

Dit schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De huidige overeenkomsten zijn afgesloten in 2021 en liepen door tot eind 2024. Het gaat om de aanbieders Amaryllis/Incluzio, Windkracht058, Miep en Thuiszorg het Friese Land.

De gemeente heeft de ervaringen tot nu toe op een rijtje gezet. Volgens B en W is er een goede samenwerking, terwijl bewoners tevreden zijn. Daarom kunnen de afspraken met twee jaar worden verlengd. Bij de WMO gaat het om verschillende soorten hulp, bijvoorbeeld Basisondersteuning, Aanvullende Ondersteuning en Hulp bij het Huishouden.

Het stadhuis aan het Raadhuisplein in Leeuwarden. Foto LC/Erwin Boers