Westerkwartier

Woensdag 1 maart 2023 zijn we officiële van start gegaan met ons nieuw Wmo-contract voor huishoudelijke hulp en begeleiding in de gemeente Westerkwartier.

Hier is een intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan. Samen met De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) zijn wij de twee zorgaanbieders in de gemeente Westerkwartier die de hulp in één of meerdere gebieden in de gemeente bieden. De volgende verdeling is gemaakt:

  • Miep verleent de zorg in de gebieden Leek, Marum en Zuidhorn.
  • DNZT verleent de zorg in het gebied Grootegast.

De gemeente heeft als doel gesteld dat de zorg en ondersteuning en de kwaliteit daarvan voor de meest kwetsbare inwoners gewaarborgd blijft. De ondersteuning is aanvullend op wat inwoners zelf kunnen of wat zij met hun netwerk kunnen organiseren.

Wij hebben afgelopen maanden samen met DNZT hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te regelen wat betreft de gebiedsverdeling. Streven is dat het koppel cliënt – medewerker zoveel als mogelijk gehandhaafd blijft. Door de gebiedsverdeling zijn er een aantal medewerkers van DNZT overgekomen naar Miep en andersom. De woonplaats van de medewerker speelde daarbij een rol.

Miep officieel va start in de gemeente Westerkwartier