Uitbreiding contract gemeente Nijkerk (Gelderland)

25 augustus 2021 | Vanaf 1 september wordt het contract tussen MIEP en de gemeente Nijkerk uitgebreid met het product Lichte begeleiding. Op dit moment biedt MIEP al huishoudelijke ondersteuning aan zo’n 65 cliënten in de gemeente.

Met het product Lichte begeleiding is het ook mogelijk om enkelvoudige ondersteuningsvragen op te vangen met als doel het stimuleren en behouden van de huidige situatie van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. De ondersteuning kan ook worden ingezet om de inwoner in beeld te houden om achteruitgang of verandering tijdig te signaleren. Voorkomende taken zijn bijvoorbeeld ondersteuning bij maaltijdverzorging, lichte administratieve taken, ondersteuning bij het vinden van een waardevolle dagbesteding en uitbreiding van het sociale netwerk.

Gemeente Nijkerk