Individuele begeleiding is voor cliënten met o.a. problemen op het gebied van psychogeriatrie, psychiatrie, verstandelijke beperkingen en/of psychosociale klachten en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze problemen kunnen van psychische, relationele of financiële aard zijn of te maken hebben met opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of verslaving.

Wat hoort er bij individuele begeleiding?

De begeleider biedt bijvoorbeeld hulp bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden, de organisatie van het huishouden, het stimuleren van sociale contacten en bij ondersteuning bij verzorgende en opvoedkundige taken. Ook helpt de begeleider de cliënt om weer zelfstandig met situaties om te gaan. Hierbij maakt de cliënt gebruik van eigen kracht en netwerk. Er wordt, samen met de cliënt, actief gezocht naar een manier om de zelfredzaamheid te vergroten. Wanneer dit laatste niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie, ondersteunt de begeleider het netwerk, om uit te zoeken wat nodig is om voor stabiliteit te zorgen. 

Activeren en ondersteunen

Samen met de begeleider en het sociale netwerk bepaalt de cliënt aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Gezamenlijk wordt besproken hoe de gewenste situatie kan worden bereikt, waarbij afspraken worden gemaakt over wie welke ondersteuning biedt. De afspraken worden vastgelegd in een zorgplan en worden regelmatig met de cliënt besproken. De cliënt onderhoudt samen met de begeleider de contacten met zijn interne en externe hulpverleners. In het zorgplan is een rolverdeling vastgelegd. 

Hoe kunt u individuele begeleiding aanvragen? 

De individuele begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of kan onderdeel zijn van een ZZP-indicatie. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u zich onder andere melden bij de Wmo-afdeling van uw gemeente, het wijkteam bij u in de buurt of een al bij uw situatie betrokken hulpverlener.