banner004
Zorgvuldig gekozen professionals
banner004 - copy
Wij gaan voor kwaliteit, u ook ?

Missie, visie en kernwaarden

Onze Missie

Als huishoudservice leveren wij huishoudelijke hulp en begeleiding bij cliënten in hun leefomgeving met als doel een schoon en leefbaar huis.
Deze werkzaamheden voeren wij uit met veel betrokken medewerkers en nauwe samenwerking met onze partners in de betreffende regio’s.
Wij signaleren en handelen waar nodig.
Wij willen de cliënten indien mogelijk laten meebeslissen in hun eigen zorgproces en de zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd,
opdat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen..

Onze Visie
Miep wil een organisatie zijn waarbij cliënten zich geholpen en gehoord voelen.
Ook voor de medewerkers willen we deze basis meegeven. Een betrokken organisatie waar je bij wil horen.
Wij willen vanuit deze basis de komende jaren de organisatie verder uitbouwen door in geheel Nederland langdurende relaties aan te gaan met ketenpartners.

 

Kernwaarden
In aansluiting op onze missie & visie hebben we kernwaarden geformuleerd die onze identiteit en doelstellingen bepalen en bekrachtigen. 


Wij zijn
• Helpers en zorgers: Onze cliënten voelen zich geholpen en worden zoveel als mogelijk betrokken bij onze ondersteuning.
  In elk contact met onze cliënten tonen wij oprechte aandacht en respect.


Wij werken
• Multi; wij zijn met velen en wij werken multi functioneel, wij zijn inzetbaar bij diverse soorten cliënten en leefsituaties waar we onze
  werkzaamheden met de grootste zorg uitvoeren.
• Inzetbaar: door inzet van kwalitatief hoogwaardige medewerkers zijn wij verantwoordelijk en aanspreekbaar voor een schone en leefbare woonomgeving van onze cliënten.
• Efficiënt: wij besteden onze middelen en tijd efficiënt zodat onze cliënt optimaal ontzorgt wordt en onze organisatie
   financieel gezond is en structureel kan
   investeren in kwaliteit, veiligheid, opleiding, ontwikkeling en innovatie.
• Professioneel: wij zijn professioneel in woord, gedrag en uiterlijk. Naar onze cliënten, onze collega’s en onszelf.
  Wij zijn ambitieus en realistisch en werken continu aan onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  Deze professionaliteit dragen wij uit en over in de opleidingen die onze medewerkers volgen.