banne001
Professioneel en betrokken
banner004
Kwaliteit en efficient
banner003
Bel ons vrijblijvend
banne002
Betrokken in thuisbegeleiding
previous arrow
next arrow

Hulp bij het huishouden

Als u op zoek bent naar huishoudelijke hulp, bent u bij ons aan het juiste adres.
Een goede huishoudelijke hulp kan u veel werk uit handen nemen.
Bij Miep kunt u zowel particulier als met een WMO indicatie terecht.
De wens van de meeste mensen is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met een
goede kwaliteit van leven in een schoon en leefbaar huis.
Maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom niet (volledig) meer alle taken zelf uitvoeren.
Hulp bij het huishouden is bijvoorbeeld het huis schoonmaken, boodschappen doen,
maaltijd verzorging, de was doen, verzorging van planten etc.
Onder welke wetten kan huishoudelijke hulp vallen?

– Wet maatschappelijke ondersteuning WMO
Persoonsgebonden budget Pgb
Wet langdurige zorg Wlz

 

Werkwijze

Om gebruik te maken van hulp bij het huishouden heeft u via de gemeente waar u woont een indicatie nodig via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Zij beoordelen uw aanvraag. U kunt daarbij aangeven dat u van Miep huishoudelijke hulp wil ontvangen.
U ontvangt vervolgens thuis van de gemeente een bevestiging dat de aanvraag is goedgekeurd.
Zodra de indicatie binnen is, neemt de coördinator contact met u op.
Tijdens dit telefoongesprek inventariseren we wat uw wens is, wat u nodig heeft en vanaf welk moment u hulp bij het huishouden nodig heeft.
Hiermee wordt een zorgovereenkomst opgemaakt en de werkafspraken worden vastgelegd volgens een ondersteuningsplan.
Het ondersteuningsplan zit in de zorgmap en wordt in uw woning bewaard.
Samen met u, uw familie en/of mantelzorgers kijken we regelmatig naar het ondersteuningsplan en passen dit samen aan als het nodig is.
De zorgovereenkomst, ondersteuningsplan en zorgmap worden per post naar uw toegestuurd.
In de zorgmap vindt u ook uitgebreide informatie over de dienstverlening van Miep, onze en contactgegevens.
Zo bent u dus altijd op de hoogte. Op basis van dit gesprek kijken wij wie binnen ons team goed aansluit bij uw aanvraag.
Als wij een passende huishoudelijke hulp hebben gevonden, informeren wij u wie er bij u langskomt.
De huishoudelijke hulp zal tijdens deze eerste afspraak de vastgelegde werkafspraken in de ondersteuningsplan met u doornemen. De huishoudelijke zorg wordt opgestart.
Ons team van huishoudelijke hulpen bestaat uit professionele ervaren medewerkers die bij u in de regio wonen.
Het team wordt ondersteund door een coördinator, die tevens uw contactpersoon is binnen Miep.
Onze medewerkers worden periodiek geschoold op een aantal belangrijke onderwerpen bijvoorbeeld vroeg signalering dementie, grensoverschrijdend gedrag en ergonomisch schoonmaken.

 

Schoon en leefbaar huis

Alleen leefvertrekken. Alleen ruimtes die dagelijks of meerdere keren per week in gebruik zijn, worden schoongemaakt.
Het gaat dan in ieder geval om de woonkamer, slaapkamer, keuken, maximaal 1 badkamer en maximaal 2 toiletten en aangrenzende hal/trap/overloop.
Andere ruimtes worden niet schoongehouden, of er moet een speciale reden voor zijn.

Geen buitenkant. WMO huishoudelijke ondersteuning wordt nooit ingezet voor de buitenkant van de woning: tuin, schuur,
stoep, ramen buitenkant.

Schoon. Uw woning moet zodanig schoon zijn dat het niet vervuilt.
Dit kan betekenen dat de aanpak niet helemaal voldoet aan uw persoonlijke verwachtingen.
De inzet moet wel aansluiten bij uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen.

Leefbaar. Het begrip leefbaar staat voor opgeruimd en praktische ingericht, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen.

Hoe vaak schoon maken?

Een schoon en leefbaar huis wil niet zeggen dat alle leefvertrekken wekelijks worden gepoetst.
Hoe vaak moet een ruimte worden schoongemaakt om het schoon en leefbaar te houden?
Dat hangt ook af van uw persoonlijke situatie, zoals uw gezinssamenstelling en gezondheid.
Daarom is maatwerk nodig, want geen enkele situatie is hetzelfde.

 Vakantie of ziekte van uw huishoudelijk hulp 

Als de huishoudelijke hulp verlof heeft of (kort) ziek is, hoeft niet altijd vervanging te worden geregeld.
Een poetsbeurt mag in die gevallen een keer worden overgeslagen of uitgesteld.
Tussen twee poetsbeurten mogen maximaal twee aaneengesloten weken zitten.
Is het in uw situatie niet verantwoord om een poetsbeurt over te slaan of uit te stellen?
Dan zullen wij voor een vervangende hulp zorgen.
In dat geval staan er in het ondersteuningsplan aanvullende afspraken over vervanging bij ziekte of vakantie van uw hulp.

 Het resultaat telt!

Als de gemeente besluit dat u huishoudelijke ondersteuning krijgt, dan gaat het besluit over het eindresultaat ‘een schoon en leefbaar huis’. Dit besluit wordt niet beschreven in uren en minuten.
Een ondersteuningsplan is onderdeel van het besluit.
In het ondersteuningsplan wordt beschreven wat is afgesproken.
Miep verleent de inzet die nodig is om het besluit van de gemeente uit te voeren.

 

aangesloten