Coronavirus

Miep Huishoudservice doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en werken volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Houd deze pagina in de gaten voor de actuele maatregelen.

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Miep. Daarom zetten wij ons actief in om verspreiding
van het virus zoveel mogelijk te beperken. Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder.
Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Laatste update van dit artikel : 16 maart 2020 – 12.00 uur.

Richtlijnen Huishoudelijke hulp
Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus.
Daarom hanteren wij op sommige punten striktere maatregelen en richtlijnen dan wat landelijk is afgesproken.

Extra aandacht voor hygiëne
Miep Huishoudservice hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet dood. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;

 2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);

 3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;

 4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand.

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM via www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Hulp bij u thuis
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent, niet recent in een gebied bent geweest (Italië, Brabant etc.) dat kampt met Coronavirus problemen en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden om de inzet van onze huishoudelijke hulp te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw coördinator. Let echter wel op : Het virus zal in ons land nog een aantal weken actief zijn en het is zeker in deze tijd van groot belang dat uw leefomgeving schoon en hygiënisch blijft.

Ook wij houden tijdens onze zorgmomenten u als cliënt nauwlettend in de gaten op eventuele symptomen van koorts en benauwdheid. Indien uzelf of uw naaste grieperig is of verkoudheidsklachten heeft, neem dan altijd voorafgaand aan het bezoek van onze medewerker contact op om te bespreken of de hulp door kan gaan.

Kijk voor landelijke informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Heeft u nog vragen of wilt u meer lezen over het corona virus en de genomen maatregelen in dat kader? Lees dan het antwoord op veel gestelde vragen over het coronavirus.

Onze collega’s van de huishoudelijke ondersteuning merken het dagelijks: onze cliënten hebben veel vragen over het coronavirus. Hier het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

– Wanneer moet ik me zorgen maken over het coronavirus?

Neem met oog op het coronavirus, direct contact op met de huisarts bij een combinatie van de onderstaande punten:  

– Heeft Miep Huishoudservice een protocol, in geval van een uitbraak van het corona virus? 

Jazeker, alle medewerkers hebben een protocol Corona ontvangen. Wanneer er sprake is van een besmette cliënt of collega, dan treedt dit protocol te samen met het protocol van de GGD/RIVM in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen er worden genomen.

Het is in die situatie belangrijk dat alle adviezen en aanwijzingen van de GGD en het RIVM worden overgenomen. Actuele informatie hierover kunt u vinden op de website van het RIVM.

– Wat kan ik doen om besmetting met het corona virus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om het corona virus te voorkomen, zijn heel simpel:

 • Was uw handen goed en regelmatig met water én zeep

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld geen hand

U kunt het risico op overdracht van het virus aanzienlijk verminderen, door direct contact met mensen in uw omgeving te vermijden. Groet bijvoorbeeld zonder een hand te geven, hou afstand en probeer zoveel als mogelijk in een
andere ruimte te zijn / werken.

– Ik kom net terug van vakantie  uit een gebied waar besmettingen zijn.
   Wat kan ik het beste doen? 

Als u geen ziekteverschijnselen hebt, hoeft u niet direct in actie te komen.

Heeft u echter verkoudheidsklachten of koorts:

 • Blijf dan thuis

 • Beperk het contact met anderen

 • Neem telefonisch contact op met uw huisarts als de klachten toenemen. 

Bekijk op de website van het RIVM de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

– Ik denk dat ik het corona virus heb, wat kan ik het beste doen? 

 • Neem contact op met uw huisarts

 • Kijk voor meer informatie www.rivm.nl

– Als ik denk wellicht het corona virus te hebben, ben ik dan verplicht dit te melden Miep Huishoudservice?

Ja, wij horen dat graag van u. Onze medewerkers werken met kwetsbare cliënten. We willen het risico op besmetting van onze cliënten én van onze medewerkers dan ook zoveel mogelijk beperken. 

Neemt u contact op met uw huisarts. Wanneer u daadwerkelijk besmet bent met het corona virus treedt het protocol van de GGD/RIVM in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen er worden genomen.

– Het corona virus komt voor in mijn privé omgeving. Wat moet ik doen?

Wanneer er sprake is van het corona virus in uw privé omgeving, dan is het protocol van de GGD/RIVM van kracht. Dat protocol bepaalt welke maatregelen er worden genomen.

Het is in die situatie belangrijk dat alle adviezen en aanwijzingen van de GGD en het RIVM worden overgenomen. Actuele informatie hierover kunt u vinden op de website van het RIVM.